KS2021

KS2021 - serdecznie dziękujemy!

Fotorelacja z konferencji: pobierz > fotorelacja.zip


W ostatnich latach zauważalne jest wciąż rosnące zainteresowanie technologią realizacji konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem cięgien, takich jak konstrukcje sprężone, podwieszone oraz cięgnowe. Nieprzerwanie podejmowane są nowe, ciekawe wyzwania, pobijane są rekordy rozpiętości, stosowane nowe materiały. Nieodłącznym elementem tego rozwoju są pojawiające się pytania, problemy, dyskusje, zarówno nad nowymi możliwościami, jak i nad obserwowanym zachowaniem konstrukcji wykonanych w ostatnich dziesięcioleciach. Ogromna liczba różnego rodzaju obiektów budowlanych, do których powstania zostały wykorzystane cięgna aktywne, wykonane z różnych materiałów, stanowi wszechstronną bazę dla licznych analiz, często jest wykorzystywana jako potwierdzenie istniejących możliwości, a także bywa przedmiotem dyskusji dotyczących prawidłowości ich wykonania. To właśnie dlatego najnowszą edycję naszej Konferencji postanowiliśmy poświęcić tej tematyce i zaprosić - zarówno teoretyków, jak i praktyków, zarówno projektantów, wykonawców, jak i inwestorów i użytkowników tego typu obiektów, do dyskusji gdzie i jak może być i jest stosowana technologia aktywnych cięgien oraz jakie są rezultaty tych zastosowań.

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone jest organizowana w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem kolejnej edycji, określanej skrótowo KS2021, jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno - badawczych, jak i - w bardzo dużym stopniu - praktycznych. Z uwagi na sytuację pandemiczną obrady Konferencji KS2021 zostały przeniesione na maj 2022 roku.

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 już w maju 2022 r.!

Organizator Konferencji

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska

Tematyka Konferencji

Tematyka Konferencji KS2021 obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności:

 • nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych,
 • nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji,
 • awarie, uszkodzenia i problemy użytkowe w konstrukcjach sprężonych,
 • wzmacnianie konstrukcji przez sprężenie,
 • przykłady realizacji konstrukcji sprężonych,
 • modelowanie obiektów sprężonych,
 • stany graniczne w projektowaniu konstrukcji sprężonych,
 • zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych, stalowych i innych,
 • zagadnienia technologiczne w konstrukcjach sprężonych,
 • projektowanie i wykonawstwo mostów podwieszonych i extradosed,
 • przykłady realizacji konstrukcji cięgnowych,
 • aerodynamika konstrukcji cięgnowych.

TEMAT WIODĄCY
KONSTRUKCJE CIĘGNOWE

Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga                 (Przewodniczący)

dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK             (Sekretarz)

 prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz

 prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

prof. dr hab. inż. Anna Halicka

prof. dr hab. inż. Jacek Hulimka

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

prof. dr hab. inż. Michał Knauff

prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

prof. dr hab. inż. Robert Kowalski

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel, prof. PB

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚl

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr

dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz

prof. dr hab. inż. Henryk Zobel

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG

Patronat honorowy

JM Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Przewodniczący Polskiej Grupy Narodowej fib
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK

Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
prof. dr hab. inż. Anna Halicka

Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
mgr inż. Mirosław Boryczko

Komitet organizacyjny

dr inż. Piotr Gwoździewicz                          (Przewodniczący)

dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK             (V-ce Przewodniczący)

dr inż. Marcin Dyba

dr inż. Marek Pańtak

mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka

dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK

mgr inż. Łukasz Ślaga

mgr inż. Rafał Walczak

Ważne terminy

− Zgłoszenia referatów (tytuł + streszczenie) do 16.12.21

− Akceptacja zgłoszonych referatów do 18.12.21

− Przesłanie pełnych tekstów referatów do 19.02.22

− Konferencja 12-13.05.22

Streszczenie referatu, nie przekraczające 300 słów, prosimy przesłać na adres: referatyks2021@pk.edu.pl

Na podstawie uzgodnienia z Redakcją czasopisma Przegląd Budowlany pragniemy poinformować Autorów, że artykuły rekomendowane przez Komitet Naukowy Konferencji będą opublikowane na łamach tego czasopisma.

Uwzględniając najnowsze zmiany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki publikacje w czasopiśmie
Przegląd Budowlany mają 
40 punktów.

Do opublikowania artykułu zgodnie z powyższymi informacjami, poza rekomendacją Komitetu Naukowego nie będzie wymagane żadne działanie Autorów. Wystarczające będzie przesłanie artykułu gotowego do druku, sformatowanego według wytycznych Konferencji, w terminie do 19.02.2022 r. Możliwość zastosowania powyższych zasad jest ograniczona do jednego artykułu dla każdego z Autorów. Publikacja kolejnych artykułów zgłoszonych przez tą samą osobę będzie możliwa za dodatkową opłatą w wysokości 500zł za każdy dodatkowy artykuł.

Miejsce

KRAKÓW


KAMPUS POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

UL. Warszawska 24, 30-155 Kraków


SALA KONFERENCYJNA "KOTŁOWNIA"

Mobirise

Budynek Główny PK, Wydział Inżynierii Lądowej

Krakow

Miasto Kraków

Opłaty

Koszty uczestnictwa w Konferencji:
− 850 zł - przy wpłacie do 28.02.2022 (early bird),
− 950 zł - przy wpłacie po 28.02.2022,
− 850 zł - autorzy referatów w wieku do 35 lat,
− 500 zł - osoby towarzyszące (bez materiałów konferencyjnych).

Opłata za udział w Konferencji obejmuje koszty uczestnictwa w obradach, materiały konferencyjne oraz wyżywienie w czasie Konferencji
(obiady i uroczysta kolacja).


Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem "KS2021"

Dla autorów/uczestników

 1. Szablon wersji skróconej artykułu / 4 strony z rysunkami w odcieniach szarości - wersja przeznaczona do druku/
  pobierz tutaj > S-format-skrócony-ks2021.doc
 2. Szablon wersji pełnej artykułu / do 8* lub 12** stron z kolorowymi rysunkami - wersja publikowana ma płycie CD/
  *) artykuły 8-stronnicowe mogą zostać przekazane do publikacji w punktowanym wydawnictwie bez zmian;
  **) artykuły 12-stronnicowe mogą zostać przekazane do publikacji w punktowanym wydawnictwie po autorskim skróceniu;
  pobierz tutaj > P-format-pełny-ks2021.doc
 3. Formularz zgłoszenia uczestnictwa / prezentacji firmy / korzystania z parkingu na terenie kampusu PK
  (przy ul. Warszawskiej 24) > Formularz-zgłoszenia.pdf
 4. Szablon prezentacji multimedialnej 
  pobierz tutaj > Wzór-prezentacji-ks2021.pptx
 5. Program SKRÓCONY konferencji KS2021 (podział sesji)
  pobierz tutaj > Program-SKRÓCONY-ks2021.pdf
 6. Program PEŁNY konferencji KS2021 (harmonogram sesji)
  pobierz tutaj > Program-PEŁNY-ks2021.pdf

KONTAKT:
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel/fax: (12) 628 20 27
e-mail: ks2021@pk.edu.pl
www.ks2021.pk.edu.pl

Deklaracja dostępności

Make your own website - More here